Øvre Dalen Borettslag 1 - Ordensregler

 GENERELT 

Uteareal er felles og disponeres av alle beboerne. 

PLIKTUKE Hver leilighet har pliktuke hver 6. uke. Alle beboere plikter å ta sin uke, og det er oppgangen selv som må organisere dette. Dersom noen ikke har anledning til å utføre sin pliktuke, må vedkommende selv sørge for at pliktene blir utført av andre. Ansvar i pliktuken !  Den som har pliktuke har ansvar for at det er greit for renholder å komme til. 

!  Klipping av plen, snømåking og klipp av hekk inngår i pliktuken. Øvrig hagestell er frivillig og 
 inngår ikke i pliktene. 

!  Ved feiing har den som har pliktuke ansvar for å sette frem spann og legge ut aviser på loft og 
 kjeller ved feielukene. 

!  Den som har pliktuke har ansvar for å låse gatedøren kl 22:00. Den enkelte beboer må låse etter 
 gjester som går etter dette tidspunkt. 
 HENSYNET TIL ANDRE BEBOERE 

!  Risting av klær, matter og lignende må ikke skje til sjenanse for andre beboere. 

!  Unngå å bruke vaskemaskin/oppvaskmaskin sent om kvelden. Vaskemaskiner kan benyttes i 
 tidsrommet 0800-2000 mandag-lørdag. 

!  Unngå støyende aktiviteter(*) før klokken 0900 om morgenen og etter 2100 om kvelden. 
 (*) så som banking, boring, oppussing, spilling på musikkinstrumenter, vaskemaskiner, osv. 

!  Varsle dine naboer om fest, større oppussingsprosjekter eller andre ekstraordinære aktiviteter. 

!  Ved spyling av altan eller annen aktivitet som kan sjenere de under skal det gis beskjed til beboere 
 under. Den som spyler er ansvarlig for eventuelle skader som blir påført beboere under. 

!  Ved bruk av utvendig tørkestativ eller tørkeloft må beboerne vise hensyn. Derfor skal tørt tøy tas 
 ned umiddelbart. 

!  Vinduer i trappegang skal lukkes før kvelden etter lufting. 

!  Hold orden rundt egen inngang og oppgang. Unngå hensettelse av løsøre. 
 Umerket løsøre hensatt i fellesarealer vil bli kastet på dugnader.  ! Vis sunn fornuft og ta hensyn til naboene dine når du røyker og/eller griller på altanen. Det er kun elektrisk og/eller gassgrill som er lov til å bruke på altanen.
 FELLESVASKERIET 
 Det er anledning til å reservere vasketimer på tavlene som er oppsatt i vaskekjelleren. Man kan ikke sette seg opp på mer enn maks 4 timer pr. dag. Oppsatt tid må benyttes senest 30 min etter oppsatt tid. Vaskemaskinene kan benyttes i tidsrommet 0800-2000 mandag-lørdag. 
 HUSDYRHOLD 

!  Hund, katt eller andre husdyr som kan være til sjenanse skal ikke anskaffes uten at samtlige i oppgangen er informert. 

!  Naboer som har allergi eller annen sjenanse av husdyrholdet må klage dette inn for styret. 

!  Dersom styret finner det nødvendig, kan det forlange at husdyr fjernes omgående, eller innen den 
 frist styret fastsetter. 
 Hund 
 ! Båndtvang innenfor lagets område er påbudt hele året.
 ! Hunder skal ikke være til ulempe for andre beboere/naboer.
 ! Dersom hunden etterlater ekskrementer på lagets område, skal det fjernes umiddelbart. 
 Katt 
 ! Det er ikke tillatt å la katt gå fritt i oppgangene, eller fôre katten utendørs. 


Ordensregler Øvre Dalen Borettslag 1 revidert 25 09 2018 side 1 av 1

Ċ
Jørgen Barth,
25. sep. 2018, 12:49
Ċ
Jan Thomas Moldung,
3. aug. 2009, 11:38