Øvre Dalen Borettslag 1

Vi har begynt å ta i bruk en annen nettside

https://vibbo.no

Dugnad 03.04.2020

I håp om å unngå brakkesyke for beboere som er mye hjemme har styret har valgt å forlenge dugnadsperioden i år, og container for hageavfall er på plass allerede.
Dugnadstimer føres på eget skjema og leveres styret. Du kan tjene tilbake alt du har innbetalt i løpet av 12 mnd, pluss 1000 kr, skattefritt. Ønsker du å bidra med flere timer kan du det, men da vil de overskytende bli beskattet. Satsen er 150,- per time
Forslag til oppgaver:
 • Grunnmur: Vaske av grønske, spesielt ved nedløpsrør.
 • Inngang kjellerene: Rengjøre trapper og sluk, spyle
 • Uteområdet eller: Fjerne busk og kratt, rense grusganger for ugress, klargjøring av bed. (Planting etter nattefrosten er borte)
Vi har valgt å ha fokus på uteoppgaver, da innvendige arbeider kan komme i konflikt med anbefalt sosial kontakt. Skulle noen likevel få lyst til å feks vaske loftet, håper vi andre beboere venter med å gå inn der til vaskingen er ferdig.
Vi oppfordrer alle til å følge retningslinjer fra myndighetene om sosial avstand og hygiene. Bruk gjerne arbeidshansker. Vask av kontaktflater på utstyr med såpe og vann.
Har du spørsmål, ønsker, innspill? Kontakt Anne Lise eller eller noen i styret, så finner vi ut av det.

dugnaddugnaddugnaddugnaddugnaddugnaddugnaddugnaddugnaddugnaddugnaddugnad


vi lader alt mulige

her er noen gode råd:

https://brannvernforeningen.no/gode-rad/el-og-brannfare/lading-og-brannfare/Til alle beboere:

I disse dager er det ekstra viktig at alle tar ansvar for å hindre smittespredning, ikke bare av COVID-19, men også all annen smitte.

Avfallshåndtering er en potensiell smittekilde både for oss beboere og for de som jobber i renovasjon! Vi må bidra til at de som står på og sorter søpla vår ikke blir syke, slik at renovasjonstilbudet opprettholdes. 

Styret vil derfor be innstendig om at ALT av hygieneavfall kastes i restavfall og KUN der. Bleier, intimprodukter, våtservietter, brukt tørkepapir osv er restavfall! Er du i tvil, kast det i restavfall. Er det fullt i plastkontainer, kast det i restavfall!

Videre ber vi om at ingen etterlater søppel på utsiden av kontainer! 
Slik ser det ut ved plastkontainer akkurat nå! 😌  Dette tiltrekker skadedyr og øker smittefaren for oss alle!

Pass god på hverandre, unngå all sykdom/skade, og vis hensyn! Sammen kommer vi oss over knekken! ❤                                   VIKTIG MELDING TIL ALLE:                                                                         

Sweco og Bergen VVS i samråd melder at arbeidet i Øvre Dalen brl midlertidig stopper opp fra i dag 13.03.2020 pga risiko rundt korona-virus.

Leiligheter hvor det pågår arbeid, skal settes i best mulig stand, slik at det ikke er «utrivelig» å bo videre i leilighetene som er «halvferdig».

Vi er dessverre alle rammet av den epidemi og pandemi som raser over hele verden.  Det er selvfølgelig helt umulig å forutse slik unntakstilstand som vi nå opplever, og vi må alle ta de grep som kreves for at vi som privatpersoner og AS Norge kommer gjennom denne perioden.

Planen var å jobbe så lenge som mulig, til noen av arbeiderne eller beboerne fikk påvist koronasmitte, eller mistanke om det.  Planer blir imidlertid fort endret for tiden, og vi ser at det å gå inn og ut i hjemmene til folk ikke er bra – og skaper litt frykt og usikkerhet. Tilbakemelding fra en av entreprenørene var at de ikke lenger ønsket å frekventere inn og ut av forskjellige leiligheter – med de varslene om smittefare som formidles fra alle nyhetskanaler og medier.  Dette har vi respekt for, og vi er alle avhengig av hverandre i ferdigstillelsen av leilighetene. Videre arbeider i leilighetene vil derfor avventes til denne smittefaren er mer under kontroll.
Det vil være noe utvendig arbeid som vil utføres i de kommende dager – men ikke inne i leilighetene.

 Vi håper det er forståelse for at denne beslutning er tatt, og at vi samles om at det er en riktig avgjørels

    mvh Styre                                              viktig melding                                                                                Til alle beboere:

I forbindelse med iverksatte tiltak for å hindre smittespredning vil jeg tipse om appen Nabohjelp fra OBOS. Der kan du både be om, og tilby, hjelp til naboer. Du trenger ikke være medlem for å bruke appen! Les mer her:


Vi har ikke fått noen varsler om endring i fremdrift av rehabilitering. Skulle vi få det vil det komme informasjon så snart vi får den.

Vi oppfordrer alle beboere til å følge gjeldende retningslinjer og hjelpe hverandre så godt det lar seg gjøre. 😊VARSEL OM INSPEKSJON

I uke 11 vil det bli en inspeksjon på ny vannledning i alle leiligheter i borettslaget mellom kl 08.00 – 16.00  

Vi må ha tilgang til alle leiligheter denne uken i oppgitt tidsrom. Beboere trenger ikke foreta seg noe i forkant og det er ikke nødvendig å være hjemme.

 

Vannet kan bli stengt i en kort periode.


Get og Discovery/TVNorge er enige og tilbake til oss.

CMore kostnadsfritt til 15.mars.

8.mars2020

sier på sin side;

Forhandlinger med Discovery

Vi har dessverre ikke kommet til enighet om en ny avtale med amerikanske Discovery, og har derfor fra 3. mars ikke lenger lov til å vise deres TV-kanaler. Vi beklager ulempene dette medfører for deg.

Her finner du oppdatert informasjon.

Som en kompensasjon har vi lagt til 25 poeng i kanalvelgeren din. De kan du bruke til å velge deg andre kanaler og strømmetjenester, som Paramount+, HBO Nordic eller Fox+.    Vi har forhåndsvalgt C More med mye spennende innhold for 20 poeng, men hvis du ikke vil ha denne tjenesten trykker du enkelt på "FJERN". Da kan du bruke de 20 poengene på noe annet.

lagt ut 5.mars.

GETGETGETGETGETGETGETGETGETGETGETGETGETGETDUGNAD VÅREN 2020

uke 18 og 19.

24.april til 10.mai

Vær med å gjøre det fint til 17.mai!


lagt inn 18.02

VARSEL OM FERDIGBEFARING

OPPGANG D

Vi vil med dette varsle om at det vil bli avholdt en ferdigbefaring mandag 24/2 ca kl 12.30 – 14.00 i alle leiligheter i oppgang D.

Beboere kan være med om ønskelig.  

3.etg ca kl 12.30 – 13.00

2. etg ca kl 13.00 – 13.30

1. etg ca kl 13.30 – 14.00


nbnbnbnbnbbnbnbnbnbnbnbnbnbbnbnbnbnbbnb

lagt ut 18.02

VARSEL OM BEFARING

OPPGANG A og B 

Vi vil med dette varsle om at Torsdag 20/2 kl 14.00 – 16.00 vil det bli en befaring av Sweco og R. Torgersen på ventilasjon i alle leiligheter i oppgang A og B.

Beboere trenger ikke å være hjemme på denne befaringen. 


nbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnb 

 

 


lagt ut 18.februar 

INFORMASJON OM INNVENDIGE ARBEIDER

Arbeid i oppgang B uke 10-13 (2/3 – 27/3) kl 08.00 – 16.00

I denne perioden må arbeiderne ha fri tilgang til alle leilighetene i oppgangen i det gitte tidsrom

Arbeid inne i leilighetene vil i hovedsak foregå på kjøkken og i gang.

Noe arbeid kan forekomme i stuen, på bad og på soverom i vegg som tilslutter gang.

 

Vi ønsker at alle tømmer overskap over komfyr og fjerner ting som evt står oppå skapene på vegg ved komfyr slik at det er tilgang til kanalføring.  

Skap under vask må også tømmes.

 

Vi ønsker også at gangen ryddes for klær, sko, bilder og annet som kan stå i veien for arbeiderne. 

Det vil bli en del støv inne i leilighetene mens arbeidet pågår.

Arbeiderne vil dekke til gulv i leilighetene ved behov og rydder opp etter seg hver dag.

Vi anbefaler alle å flytte vekk ting man er redd for.  

For ytterligere spørsmål ang prosjektet ber vi om at dere kontakter styret eller administrasjonen til VVS Bergen. 

Eget informasjonsskriv ang innvendig arbeid ifbm rørfornying blir utdelt når det nærmer seg oppstart. 

For spørsmål kontakt VVS Bergen

TLF 55 28 72 22

post@vvsbergen.com

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

TIL ALLE BEBOERE
Frosten kom plutselig, og det er blitt glatt foran inngangene. 
Husk at salting, måking osv er del av pliktuken. 😊 
Har du utlegg til salt refunderes dette enkelt på 

 Husk å ta med kvittering hjem.
Styret 
4.februar 2020


Ordinær generalforsamling 2020! Ordinær generalforsamling 2020! Ordinærgeneralforsamling 2020!

Ordinær generalforsamling 2020 er 14.mai 2020

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 23.februar 2020.

Det er lagt et mer informativt skriv i alle postkasser og på innsiden av yter dørene i alle oppganger.

Styret 2.februar 2020

 Ordinær generalforsamling 2020! Ordinær generalforsamling 2020! Ordinærgeneralforsamling 2020!lagt ut 29jan.2020

INFORMASJON OM INNVENDIGE ARBEIDER 

Arbeid i oppgang C uke 6-9 (3/2 – 28/2) kl 08.00 – 16.00  

I denne perioden må arbeiderne ha fri tilgang til alle leilighetene i oppgangen i det gitte tidsrom.

Arbeid inne i leilighetene vil i hovedsak foregå på kjøkken og i gang.

Noe arbeid kan forekomme i stuen, på bad og på soverom i vegg som tilslutter gang. 

Vi ønsker at alle tømmer overskap over komfyr og fjerner ting som evt står oppå skapene på vegg ved komfyr slik at det er tilgang til kanalføring.  

Skap under vask må også tømmes. 

Vi ønsker også at gangen ryddes for klær, sko, bilder og annet som kan stå i veien for arbeiderne.  

Det vil bli en del støv inne i leilighetene mens arbeidet pågår.

Arbeiderne vil dekke til gulv i leilighetene ved behov og rydder opp etter seg hver dag.

Vi anbefaler alle å flytte vekk ting man er redd for.  

For ytterligere spørsmål ang prosjektet ber vi om at dere kontakter styret eller administrasjonen til VVS Bergen.

Eget informasjonsskriv ang innvendig arbeid ifbm rørfornying blir utdelt når det nærmer seg oppstart.

For spørsmål kontakt VVS Bergen

TLF 55 28 72 22

post@vvsbergen.com


lagt ut 29/1-2020

INFORMASJON OM UTVENDIG KJERNEBORING

I OPPGANG A OG B

Vi må ha tilgang til alle leilighetene i oppgang A og B for å ta mål og merke hvor det skal kjerneborres fra utsiden og innsiden.

Vi trenger tilkomst til vegg ved vindu på kjøkken. Vi ber om at ting som står på denne veggen flyttes bort slik at det er klart for merking mandag 10/2.

Utvendig kjerneboring starter etter måltaking og merking er utført.

Resten av uken vil det jobbes med å få lagt inn ny vannledning fra utsiden og inn på kjøkkenet.

TID: Uke 7 - 8

10/2 – 21/2 kl 08.00. – 16.00

 

 

 
INFORMASJON OM UTVENDIG KJERNEBORING I OPPGANG C 

Vi må ha tilgang til alle leilighetene i oppgang C for å ta mål og merke hvor det skal kjerneborres fra utsiden og innsiden.

Vi trenger tilkomst til vegg ved vindu på kjøkken. Vi ber om at ting som står på denne veggen flyttes bort slik at det er klart for merking torsdag 16/1.

Utvendig kjerneboring starter mandag 20/1.

Resten av uken vil det jobbes med å få lagt inn ny vannledning fra utsiden og inn på kjøkkenet.

 TID: Uke 3 - 4

16/1 – 24/1 kl 08.00. – 16.00info om rørfornying;
i forbindelse med oppstart av rørfornying uke 2 kommer vi her med ekstra informasjon.
Man må forvente at operatører vil måtte ha tilgang til leiligheten i tidsrommet kl.0800 - 1600 fra og med onsdag 8.januar.
Dette gjelder rens og klargjøring av avløpsrørene i oppgang H og G.
Når selve rørfornyingen starter, vil vi i god tid varsle hvordan det påvirker bruken av vann/wc, dager og tidspunkt.
for eventuelle spørsmål, ta kontakt med undertegnede.
mvh
Kenneth Tvedt
Daglig Leder
Avløpsspesialisten AS
mobil 47900043


det gjelder i første omgang G og H.

Godt NyttÅr

og takk for tålmodighet i 2019


VARSEL OM BEFARING

OPPGANG C og D 

Vi vil med dette varsle om at Tirsdag 17/12 ca kl 08.00 – 13.00 vil det bli en befaring av Sweco og R. Torgersen på ventilasjon i alle leiligheter i oppgang C og D.

Beboere trenger ikke å være hjemme på denne befaringen.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx VARSEL OM FERDIGSTILLING

OPPGANG E 

Vi vil med dette varsle om at det i uke 51(16.des til 20.des) vil bli utført ferdigstillelse av små mangler i oppgang E etter ferdigbefaringen. 

Vi må ha fri tilgang til alle leilighetene for å utføre dette arbeidet hele denne uken mellom kl 08.00 – 16.00.

 


VARSEL OM FERDIGSTILLING

OPPGANG F

Vi vil med dette varsle om at det i uke 50 (9.des til 13.des) vil bli utført ferdigstillelse av små mangler i oppgang F etter ferdigbefaringen.  

Vi må ha fri tilgang til alle leilighetene for å utføre dette arbeidet hele denne uken mellom kl 08.00 – 16.00.Ferdigbefaring i E og F

VARSEL OM FERDIGBEFARING

OPPGANG E 

Vi vil med dette varsle om at det vil bli avholdt en ferdigbefaring torsdag 5/12 ca kl 12.00 – 13.30 i alle leiligheter i oppgang E.

Beboere kan være med om ønskelig. 

3.etg ca kl 12.00 – 12.30

2. etg ca kl 12.30 – 13.00

1. etg ca kl 13.00 – 13.3


VARSEL OM FERDIGBEFARING

OPPGANG F 

Vi vil med dette varsle om at det vil bli avholdt en ferdigbefaring torsdag 5/12 ca kl 10.00 – 11.30 i alle leiligheter i oppgang F.

Beboere kan være med om ønskelig.  

3.etg ca kl 10.00 – 10.30

2. etg ca kl 10.30 – 11.00

1. etg ca kl 11.00 – 11.30

                                        


BESTILLING AV AGGREGAT

OPPGANG D, C, B og A 

 De forskjellige aggregatene som det kan velges mellom henger utstilt i kjelleren i oppgang G. 

Aggregat må bestilles innen 15/11 på post@vvsbergen.com  

Om ikke bestilling er mottatt innen fristen vil det bli montert Exvent standard aggregat i hvit utførelse.


her er en feil

skråle nedoverINFORMASJON OM INNVENDIGE ARBEIDER

Arbeid i oppgang F uke 41-44 (7/10 – 1/11) kl 08.00 – 16.00 

I denne perioden må arbeiderne ha fri tilgang til alle leilighetene i oppgangen i det gitte tidsrom. 

Arbeid inne i leilighetene vil i hovedsak foregå på kjøkken og i gang.

Noe arbeid kan forekomme i stuen, på bad og på soverom i vegg som tilslutter gang. 

Vi ønsker at alle tømmer alle overskap og fjerner ting som evt står oppå skapet på vegg ved komfyr slik at det er tilgang til kanalføring.  

Underskap på vegg med vask/bereder (den vegg som skiller mot nabokjøkken) må også tømmes. 

Vi ønsker også at gangen ryddes for klær, sko og annet som kan stå i veien for arbeiderne. 

Det vil bli en del støv inne i leilighetene mens arbeidet pågår.

Arbeiderne vil dekke til gulv i leilighetene ved behov og rydder opp etter seg hver dag.

Vi anbefaler alle å flytte vekk ting man er redd for.  

Innvendig arbeid ifbm rørfornying starter i januar.

Eget informasjonsskriv blir utdelt når det nærmer seg. 

For spørsmål kontakt VVS Bergen

TLF 55 28 72 22

post@vvsbergen.comINFORMASJON OM INNVENDIGE ARBEIDER

Arbeid i oppgang E uke 43-46 (21/10 – 15/11) kl 08.00 – 16.00

I denne perioden må arbeiderne ha fri tilgang til alle leilighetene i oppgangen i det gitte tidsrom.

Arbeid inne i leilighetene vil i hovedsak foregå på kjøkken og i gang.

Noe arbeid kan forekomme i stuen, på bad og på soverom i vegg som tilslutter gang. 

Vi ønsker at alle tømmer alle overskap og fjerner ting som evt står oppå skapet på vegg ved komfyr slik at det er tilgang til kanalføring.  

Underskap på vegg med vask/bereder (den vegg som skiller mot nabokjøkken) må også tømmes.

Vi ønsker også at gangen ryddes for klær, sko og annet som kan stå i veien for arbeiderne.   

Det vil bli en del støv inne i leilighetene mens arbeidet pågår.

Arbeiderne vil dekke til gulv i leilighetene ved behov og rydder opp etter seg hver dag.

Vi anbefaler alle å flytte vekk ting man er redd for. 

Innvendig arbeid ifbm rørfornying starter i januar.

Eget informasjonsskriv blir utdelt når det nærmer seg. 

For spørsmål kontakt VVS Bergen

TLF 55 28 72 22

post@vvsbergen.com
Vaskerom i oppgang A er stengt! 

Vaskerom i oppgang A kan ikke brukes da det har oppstått komplikasjoner på røret under rørfornyingen. 

Dette vil være ferdig reparert i løpet av mandag 30/9. Inntil dette er i orden må beboere i oppgang A benytte vaskerom i oppgang C, E eller G.

nbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnb

VARSEL OM STENGING AV VANN 

Tirsdag 1/10 kl 08.00-16.00 vil vannet bli stengt i oppgang H. 

WC kan ikke benyttes i dette tidsrommet.

Vann kan hentes i brakken som står utenfor ved behov.

################################################################

VARSEL / INKALLING TIL BEBOERMØTE

OPPGANG E og F

Vi vil med dette varsle om at Onsdag 2/10 ca kl 09.00 – 13.00 

vil det bli en befaring av Sweco og R. Torgersen på ventilasjon i alle leiligheter i oppgang E og F.

Beboere trenger ikke å være hjemme på denne befaringen. 


BEBOERMØTE oppgang E og F 

Det kalles herved inn til beboermøte/informasjonsmøte for beboere i oppgang E og F

Torsdag 4/10 kl 16.00 i vaskekjelleren i oppgang G  

Agenda:

-         Info om prosjektet og gjennomføringen

-         Valg av ventilasjonshette

-         Eventuelt / spørsmål fra beboere 

 

Vi anbefaler alle å stille på dette møtet!

 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

NB  NB  NB   NB   NB  NB 
Til alle beboere:
 
Det henger ventilatorer vi kan se på i vaskekjelleren i G.
Begge modellene kan leveres i hvit eller grå (stål). Hvit er inkludert, grå koster ekstra som man må betale for selv. 
Man velger hvilken man vil ha på beboermøtet for hver oppgang.

disse to lenkene åpner brosjyrene for ventilatorene;  Flexit K2.pdf
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !


INFORMASJON OM INNVENDIGE ARBEIDER

Arbeid i oppgang G uke 39-41 (23/9 – 11/10) kl 08.00 – 16.00

 

 • I denne perioden må arbeiderne ha fri tilgang til alle leilighetene i oppgangen i det gitte tidsrom.
 • Arbeid inne i leilighetene vil i hovedsak foregå på kjøkken og i gang. 
 • Noe arbeid kan forekomme på soverom i vegg som tilslutter gang.
 • Vi ønsker at alle tømmer alle overskap på vegg ved komfyr slik at det er tilgang til kanalføring.  
 • Underskap på vegg med vask/bereder (den vegg som skiller mot nabokjøkken) må også tømmes.
 • Vi ønsker også at gangen ryddes for klær, sko og annet som kan stå i veien for arbeiderne. 
 • Det vil bli en del støv inne i leilighetene mens arbeidet pågår. 
 • Arbeiderne vil dekke til gulv i leilighetene og rydde opp etter seg hver dag. 
 • Vi anbefaler alle å flytte vekk ting man er redd for. VARSEL / INKALLING TIL BEBOERMØTE 

OPPGANG GVi vil med dette varsle om at Onsdag 18/9 ca kl 09.00 – 11.00 vil det bli en befaring av Sweco og R. Torgersen på ventilasjon i alle leiligheter i oppgang G. 

Beboere trenger ikke å være hjemme på denne befaringen. 


BEBOERMØTE

Det kalles herved inn til beboermøte/informasjonsmøte for beboere i oppgang G

Torsdag 19/9 kl 16.00 i mannskapsbrakken


Agenda:


Info om prosjektet og gjennomføringen

Valg av ventilasjonshette

Eventuelt / spørsmål fra beboere


Vi anbefaler alle å stille på dette møtet! 


Melding til beboere i A til D

Alle har fått en rosa lapp med andelsnummer på døren. Denne må henge oppe til alle arbeider er ferdig våren 2020.

I forbindelse med rørfornying avløp blir vann og avløp stengt en arbeidsdag for hver oppgang. Arbeidet skjer fra kjeller. 

I arbeidsbrakken mellom F og G kan er vann og toalett tilgjengelig. Det kan også hentes vann i nabokjeller.


torsdag 19.sept.: Oppgang D

fredag 20.sept.: Oppgang C

onsdag 25.sept.: Oppgang B

torsdag 26.sept.: Oppgang A


StyretPga av sykdom blir det en liten endring i fra Avløpsspesialisten.

E: Rørfornying avløp skjer innvendig fra kjeller i morgen torsdag 12.sept.

F: Rørfornying skjer innvendig fra kjeller fredag 13.sept.

Dette foregår på dagtid. Vannet stenges, men det kan hentes vann i brakke eller i nabokjeller. Toalett er tilgjengelig i brakke.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Litt oppdatert informasjon for oppgang H, F og E

F: Det skal kjernebores i kjøkkenvegg/yttervegg fra onsdag 11.09. Det er fint om det ryddes bort ting som er mot ytterveggen (tømming av skap mot yttervegg, fjerning av gardiner, kaffetrakter osv). Plasser gjerne alt et annet sted på kjøkkenet, borte fra ytterveggen.

F blir også uten vann på dagtid på onsdag. Vann kan hentes i brakken eller i kjeller i H (eller en av de andre oppgangene)


H: I H blir det jobbet med ventilasjonen fremover. Aggregater skal monteres, og da er det supert om overskap er så tomme som mulig. Videre skal det bores fra gang til stue. Her er det lurt å fjerne klær og andre ting man er redd for. På stuesiden (ved siden av åpning for stuedør, vegg mot peis/pipe) er det lurt å fjerne møbler/TV. Er det noe du ikke klarer å ta bort, men er redd for, så merker du det godt med en lapp med en beskjed på, så hjelper arbeidsfolkene til.


E: Planen er å starte kjerneboring fra utsiden i E neste uke (16.09)

Det går fint om ikke alt er gjort, men det tar kortere tid i hver bolig, og er lettere for arbeidsfolkene å rydde opp igjen etterpå om det er fjernet mest mulig.

Vi laster opp filer fra utbygger når vi får de i tillegg til å skrive litt her.

Vi vil skryte av beboerne i borettslaget, dere er utrolig fleksible. Det kommer til å bli mye folk inn og ut av andelene de tre ukene det er full jobbing i hver oppgang, så legg gjerne mest mulig planer utenfor hjemmet de ukene.

😊


0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

I morgen ( torsdag29.aug) starter kjerneboring i E-H. Det vil jobbes fra utsiden og ingen spesielle tiltak må gjøres i boligene. Boring vil pågå på dagtid og fortsette til ca midt i neste uke.

Mandag vil VVS Bergen gå en runde i alle andelene i H. De som ønsker en samtale om feks ventilatortype eller andre utfordringer med ventilasjonen kan få en gjennomgang i sin andel onsdag 4.sept mellom 09 og 12. Send epost til ovredalenborettslag1@styrerommet.net så ordner vi en avtale.

Vi kommer med litt mer informasjon om fremdriften de nærmeste månedene litt senere, men vi kan allerede si at desember er i utgangspunktet fredet, og med unntak av en dag vil alle ha vann/kloakk til etter nyttår.
I morgen (onsdag 28.august) starter VVS Bergen boring av sitt pilothull i E-H. Det vil fortsette å bli tatt mål innvendig på kjøkken til pilothull for ventilasjon.

For å forenkle arbeidet med å kontakte andelseiere blir det i kveld (tirsdag) hengt opp andelsnummer på alle dører i E-H. Disse må henge oppe under hele rehabiliteringen. 

Minner om informasjonsmøte onsdag 28.aug. Se infoskriv i hver oppgang.

Vi beklager at oppstarten ikke går som vi har blitt forespeilet, men vi gjør alt vi kan for å løse problemer og hindringer som oppstår underveis.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>VVS Bergen har endret på fremdriften av pilotboring. De fortsetter E/F/G/H tirsdag 27.aug.

A-D blir tatt senere i høst.         Arbeidene vil bli gjort fra utsiden. 

Det kan være lurt å flytte ting/ innhold i skap mot ytterveggen på kjøkkenet et par cm ut fra veggen.

Dersom vi skulle trenge tilgang til innsiden av noen andeler tar vi kontakt med andelseier.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Vi har skrevet kontrakt med VVS Bergen om rehabilitering av nye rør for vann inn og avløp.

i tillegg også ventilasjon

Rehabiliteringen begynner26.august .

Ny vannledning legges på utsiden av hvert bygg.

Inn i høyde med kjøkken gulvet mot veggen (til nabo) inne i skapene.

Vann vil være på kveld og natt i perioden det jobbet med avløp og tilkobling av nytt vann inn.

Pilotboring (inni i leiligheter) 26.august fra H til og med E og 27.august fra D til og med A.

Montering av stillas og kjerneboring for H til og med E i uke 35 (26/8-1/9), de andre uke 40 (30/9-6/10).

Det vil begynne i H den 2.sept .

Felles beboermøte hos hos Sweco 28.aug 16.30.

Mer info på møte, på hjemmesiden og andre plattformer"

Dugnad fra og med fredag 27.sept til og med søndag 13. oktober 2019!


Generalforsamlingen 28.mars 2019 vedtok mot 1 stemme;          "Utskifting/rørfornying av avløpsledninger samt kaldt- og vartvannsledninger og balanserte ventilasjon i hele borettslaget.
Vi engasjerer byggherreombud, Sweco, til å lede arbeidet. 
For å gjennomføre dette må vi ta opp et lån tilsvarende pris på valgte tilbud + kostnader til byggherreombud."
Det ble også valgt et nytt styremedlem, Lin Stokke. Ut går Erlend Ophuus som har flyttet, han har gjort en flott jobb, Takk.
 

Dugnad Våren 2019 ; 
 begynner kl.1700 fredag 26.april til og med 12.mai.

Noe du mener du kan/vil gjøre si i fra på

dette er en god sjanse til å bli kjent med naboen og få gjort noe med det du tenker trengs …... 


Salgene i Øvre Dalen Borettslag 2018; Word dokument på Dokument 

Dato for GeneralForsamling er 28.mars.

I disse dag (17.jan) blir alle sikringsskap oppgradert.
Alle må fikse låsen, ryddig og holde skapet sitt låst og uten at nøkkelen står.

Vaskemaskinene har fått en god rens rett over jul.Bygningsmassen er sjekket av Sveko.
Rapport fra Sveko
ligger inne i Dokumenter og heter;
"Tilstandsrapport Rør, ventilasjon, fasade og tak.docx"
"Forslag ny baderomsløsning of ventilasjonsprinsipp VVS-FARGE-1-20.pdf"
"Typisk etasjeplan VVS-1-50-farge.pdf"
"Typisk etasjeplan VVS-1-20.pdf"
"Typisk etasjeplan VVS-1-20-farge.pdf"
"Typisk etasjeplan VVS-1-50.pdf"


OBS!
Vi i styret vet at mange ønsker å motta informasjon digitalt. 
OBOS vil på vegne av boligselskapene sende en SMS fra nummer 1929 til hver enkelt boligeier, hvor de ber om samtykke til digital kommunikasjon. 

Dersom du samtykker, vil blant annet, årsrapport, tredjepartsopplysninger (ligningsoppgaver) brev og fakturaer kunne bli sendt pr e-post, og enkelte varslinger på SMS. 

Vi i styret er opptatt av å sørge for at den enkelte får informasjon på en enklest mulig måte. På denne måten kan vi både få tilfredsstilt den enkeltes behov for effektiv kommunikasjon og redusere bruk av papir.

Vi oppfordrer derfor alle våre eiere til å gi samtykke til digital kommunikasjon.

Mvh
Styret november 2018
Vi skal bytte brannslukken, og røykvarsleren før 1desember, vis vi får det til.

Vi har hjelp av Eirik, vår fantastiske sommergartner, og vår Anne Lise.

De henger opp røykvasleren og kommer med ny brannslukker og tar med den gamle.

Vær hjemme når de kommer;

Lørdag 17.nov begynner de kl.10.00 i 34A  til 12.00

Lørdag 17.nov gå de videre til 34B kl. 12.00 til 14.00

Lørdag 17.nov så kl 14.00 får 34C besøk til kl. 16.00

Søndag 18.nov kl 12.00 er det i 34D de skjer til 14.00

Søndag 18.nov i 34D fra kl 14.00 til kl 16.00

Søndag 18.nov 16.00  til kl 18.00 i 34E.

Mandag 19.nov  besøker de 34G kl.16.00 til 18.00.

Mandag 19.nov avslutter de i 34H fra 18.00

Hvis du/dere absolutt ikke kan, send er SMS til meg, Jørgen, 90552606.
Dugnaden begynner fredag 28.sept. og varer til søndag 7.okt.
Vi har bestilt en container til hageavfall. Kun hageavfall. 
Styre håper på mange som tar et tak. Anne Lise har laget og hengt opp en liste av små  og store gjøremål. Den er hengt opp i hver oppgang. Noe du lurer på eller trenger kontakt Anne Lise (90532227 ) eller meg , Jørgen (90552606). De andre i styre har andre ansvarsområder.
God dugnad alle sammen !

<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


Styre har revidert ordensregler.
her er di;
Uteareal er felles og disponeres av alle beboerne.
PLIKTUKE'; Hver leilighet har pliktuke hver 6. uke. 
                 Alle beboere plikter å ta sin uke, og det er oppgangen selv som må organisere dette. 
                 Dersom noen ikke har anledning til å utføre sin pliktuke, må vedkommende selv sørge for at                         pliktene blir utført av andre. 

Ansvar i pliktuken 
                            !  Den som har pliktuke har ansvar for at det er greit for renholder å komme til. 

                            !  Klipping av plen, snømåking og klipp av hekk inngår i pliktuken. Øvrig hagestell er                                        frivillig og 
 inngår ikke i pliktene. 

                            !  Ved feiing har den som har pliktuke ansvar for å sette frem spann og legge ut aviser på                                 loft og 
 kjeller ved feielukene. 

                            !  Den som har pliktuke har ansvar for å låse gatedøren kl 22:00. 
                               Den enkelte beboer må låse etter 
 gjester som går etter dette tidspunkt. 

HENSYNET TIL ANDRE BEBOERE 

                            !  Risting av klær, matter og lignende må ikke skje til sjenanse for andre beboere. 

                            !  Unngå å bruke vaskemaskin/oppvaskmaskin sent om kvelden. 
                               Vaskemaskiner kan benyttes i 
 tidsrommet 0800-2000 mandag-lørdag. 

                            !  Unngå støyende aktiviteter(*) før klokken 0900 om morgenen og etter 2100                                      kvelden. 
 (*) så som banking, boring, oppussing, spilling på                                                                 musikkinstrumenter,vaskemaskiner, osv.
                            !  Varsle dine naboer om fest, større oppussingsprosjekter 
                                eller andre ekstraordinære aktiviteter. 

                            !  Ved spyling av altan eller annen aktivitet som kan sjenere de under skal det gis beskjed                                 til beboere 
 under. Den som spyler er ansvarlig for eventuelle skader som blir påført                                       beboere under. 

                            !  Ved bruk av utvendig tørkestativ eller tørkeloft må beboerne vise hensyn. Derfor skal                                     tørt tøy tas 
 ned umiddelbart. 

                            !  Vinduer i trappegang skal lukkes før kvelden etter lufting. 

                            !  Hold orden rundt egen inngang og oppgang. Unngå hensettelse av løsøre. 
                                Umerket løsøre hensatt i fellesarealer vil bli kastet på dugnader.  
                            ! Vis sunn fornuft og ta hensyn til naboene dine når du røyker og/eller griller på altanen.                                    Det er kun elektrisk og/eller gassgrill som er lov til å bruke på altanen.

 FELLESVASKERIET
                            ! Det er anledning til å reservere vasketimer på tavlene som er oppsatt i vaskekjelleren.                                   Man kan ikke sette seg opp på mer enn maks 4 timer pr. dag. Oppsatt tid må benyttes                                   senest 30 min etter oppsatt tid. Vaskemaskinene kan benyttes i tidsrommet 0800-2000                                  mandag-lørdag.
 
HUSDYRHOLD 

                            !  Hund, katt eller andre husdyr som kan være til sjenanse skal ikke anskaffes uten at                                       samtlige i oppgangen er informert. 

                            
!  Naboer som har allergi eller annen sjenanse av husdyrholdet må klage dette inn for                                        styret. 

                            !  Dersom styret finner det nødvendig, kan det forlange at husdyr fjernes omgående, eller                                   innen den 
 frist styret fastsetter.
 
 Hund                    ! Båndtvang innenfor lagets område er påbudt hele året. 
                             ! Hunder skal ikke være til ulempe for andre beboere/naboer. 
                             ! Dersom hunden etterlater ekskrementer på lagets område, skal det fjernes umiddelbart.

 Katt                       ! Det er ikke tillatt å la katt gå fritt i oppgangene, eller fôre katten utendørs.
                                            
                                                                                                styre 1.oktober 2018

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Årets Generalforsamling blir 14.mai2018
mer info kommer.


Elbil.
I disse dag blir det montert ladere for Elbiler.
På vært hjørne mot gaten av A,B,C,D,E og F. På G vil laderen henge innerst på veggen mot snuplassen.
Det kommer mer inf. når laderne er klar til bruk.
    

Snuplassen.
Mellom F og G  er det kun snuplass på asfalten og en meter innover på grusen
Det er en P-plass på asfalten mot F, men bare vis bilen står godt kant i kant med asfaltkanten mot F og mot singelen.
De som parkere mot barnehagen må få bilen godt inn mot barnehagen. Her blir det ofte parkert med for mye plass inn mot barnehagen.
Det er VIKTIGT at snuplassen har plass for alle størrelser biler og evt. brannbiler kan snu.
Vi får ofte besøk som som får problemer med å snu,
fordi noen har parkert på asfalten mot G eller har eller ikke kjørt seg god av asfalten i bakkant.
1.des er røykvarslerens dag.
Så styret vil at alle skifter batterier i røykvarsleren, det vil ligge nye batterier og en bruksanvisning på matten før 1.des. Bytt så fort som mulig.
Styre vil bytte alle i fellesområdene.

Det er også bestilt feiing av pipene våre. Feieren har meldt at det blir feiing mandag 8.jan 2018.
Den som har  pliktuke har ansvar for å tilrettelegge for feiingen.


  Høst dugnad er 22.sept til og med 1.okt. 2017
Til høstens dugnad kommer vi til å bestille container til hageavfall og restavfall.
 1. NB!!!På loftet er det IKKE lov å lagre/sette ting utenom boder, grunnet brannfare.
 2. I kjelleren, i enkelte oppganger er passasjene delvis blokkert; dette må ryddes !  NB gjelder alltid !!!!!!
 3. Det kan være lurt at hver oppgang går sammen om å rydde fellesarealer. Fellesarealet i kjelleren kan deles opp og merkes slik at hver leilighet sitt like store oppmerkede område til å lagre ting, men dette må ikke blokkere gjennomgangen.
 4. Styret håper så mange som mulig, også dere som leier, stiller på dugnadenfor å gjøre det fint hos oss  :)


Sjekk varmtvannsberederne


Nytt styre ble valgt på Generalforsamlingen
Takk til det "gamle"styre.
Nytt styre er Grethe C. Holmedal (leder), Kristian BÅrtvedt (nestleer og Kasserer), Erlend Ophuus (styremedl.), Jørgen Barth (styremedi.) Anne Lise Byberg(vara og dygnadsansvarlig) og Siren Johannessen (vara)


INFO

Informasjon fra styret 

Årsmøteinnkallingen vil bli lagt i postkassene i løpet av dagen i dag, 07.04.17


Vårdugnad 21. - 30. april 2017: 
Publisert 07.03.17

Årets vårdugnad blir gjennomført i slutten av april. Det blir leid inn en kontainer for hageavfall og en kontainer for restavfall denne gangen. Vi håper at mange beboere får ryddet opp i loft og kjeller!

Der vil bli lagt ut timelister i hver oppgang som du skal fylle ut og levere i styrepostkassen (oppgang D). Vi gjør oppmerksom på at timelistene MÅ leveres innen den oppgitte fristen. Denne vil stå på timelistene som legges ut i hver oppgang.

Generelt om dugnadene: 
Primært er meningen med dugnadene at vi som har eierandeler, eller bor, i borettslaget skal utbedre byggene og utearealene ved egen innsats. Deltakelse lønnes med kr. 150,- pr time. Dette må føres på et eget skjema som du finner ved å klikke her, eller i tremenyen til venstre. Skjemaet må legges i styrepostkassen innen fristen angitt på timelisten. Postkassen finner du i oppgang D.

Gjenglemte ting i kjellere og loft skal fjernes som endel av dugnaden. Noen år leier vi en egen kontainer til skrot. Dersom du leier ut, men har ting i fellesarealer som du ønsker å beholde må disse hentes, evt. merkes. 

Ansvarlig for dugnadene: Christiane Søyland, tlf: 45 03 49 09

Generalforsamling 18.04.17 - Vil du sitte i styret?  
Publisert 28.01.2017
Oppdatert 31.01.2017 - Dato


Det nærmer seg vår årlige generalforsamling som vil bli avholdt 18.april 2017. Vi vil komme tilbake med eksakt dato så snart vi har den klar.

Vi vil oppfordre alle som kan tenke seg et verv i styret om å melde dette til styret. Det er flere plasser på valg i år.

Vanligvis avholdes det styremøter en gang pr. måned, men noen ganger flere. Spesielt gjelder dette de gangene det skal gjennomføres dugnad, i budsjetteringsfasen eller når vi nærmer oss generalforsamlingen. Oppgavene i styret fordeles i konstitueringsmøtet eller fortløpende.

Bli med og stake ut kursen for borettslaget!


Låven barnehage flytter grillhytten
Publisert 07.11.2016
Forrige mandag oppdaget vi at Låven barnehage flytter grillhytten sin fra det nordre hjørnet til syd for selve barnehagebygget. Dette til stor sjenanse for noen av beboerne i H-oppgangen, som nærmest vil komme til å oppleve at hytten er på terrassen sin, se bilde under. De får vesentlig forverret utsikt, lys og kanskje til og med en nedgang i verdien på selve leiligheten. 

Låven barnehage hevder at de har rett til å gjøre dette siden dette sorterer inn under regelen om fritak for byggesøknad for tilbygg under 50 m2. 

Styret har sendt en skriftlig klage til Plan- og byggesaksavdelingen i Bergen kommune, og avventer behandling av denne.GET vil skifte alle antennekontaktene
Publisert 26.09.2016

Get har nå koblet alle leilighetene over til sine signaler, og vi håper du er fornøyd så langt. I forbindelse med oppkoblingen ble det avdekket behov for å byte samtlige antennekontakter, da disse ikke møter Gets standard for leveranse.Det vil komme brev i postkassen til hver enkelt beboer om når dette vil skje for deres leilighet, og det er viktig å sørge for tilgang i tidsrommet som oppgis. 

Under ser du oversikten:
Mandag 3. oktober:
34A mellom kl. 08.00 - 10.00
34B mellom kl. 10.00 - 12.00
34C mellom kl. 12.00 - 14.00
34D mellom kl. 14.00 - 16.00

Tirsdag 4. oktober:
34E mellom kl. 08.00 - 10.00
34F mellom kl. 10.00 - 12.00
34G mellom kl. 12.00 - 14.00
34H mellom kl. 14.00 - 16.00

Det vil være firmaet Caverion som utfører dette arbeidet for Get.

Dersom tidspunktet ikke passer for deg, er det viktig at du sender en mail om dette til: ovredalenborettslag1@styrerommet.net
(Du kan selvfølgelig også ringe en av oss)


Nettet nede i noen timer
Publisert 19.09.2016

Vår nye leverandør av internett og TV-signaler, GET, skrudde i formiddag kl. 10.00 av nettet vårt for å kunne installere sitt eget. Dette var oppe å gå rundt kl. 13.00. Dette var varslet i tidligere post her på hjemmesiden, og i brosjyren alle har mottatt fra GET.

GET og styret i borettslaget beklager ulempen dette kan ha medført for noen.

GET vil være tilstede i ettermiddag/kveld for å hjelpe de som har behov for dette med oppkopling av både internett og TV.

Canal Digital vil sende ut returlapper til de av beboerne som har modem, slik at dere får returnert dem. TV-boksene eier dere selv.Laget er på Facebook
Publisert 09.09.2016

For å bedre informasjonen, har vi nå opprettet en lukket Facebookgruppe for beboerne i laget. 

I disse dager arbeider vi med å innhente e-postadresser til alle, slik at vi kan sende invitasjon til hver enkelt. De vi ikke har e-postadresse til, vil motta en sms fra et av styremedlemmene der vi ber om at du svarer med e-postadressen din. Du kan også søke opp laget på Facebook og be om å få bli medlem av gruppen; Øvre Dalen borettslag 1.

Dette gjør vi for å sikre bedre informasjonsflyt, og kanskje nå enda flere enn hva vi gjør i dag med denne hjemmesiden.

Styret ønsker å begrense papirbruken av miljømessige hensyn, og ser for oss at vi nå kommer et steg nærmere dette gjennom flere digitale informasjonskanaler.
Gledelig nyhet til alle beboere
Publisert 05.08.2016

Styret har i lengre tid forhandlet med GET for å oppnå en bedre avtale for alle beboerne når det gjelder internett og TV. 

Bakgrunnen for dette er et stort antall klager vi har mottatt på Canal Digital, både i forhold til ujevne signaler, dårlig eller manglende kundeservice og i forhold til pris. Denne avtalen er nå oppsagt for borettslaget og hver enkelt, både tv og internett (regning til Canal Digital skal altså ikke betales etter 01.10.16)!

Avtalen vi nå har fremforhandlet med GET på vegne av alle, sikrer den enkelte beboer en "gratis" grunnpakke bestående av tv-kanaler og internett. Dette dekkes inn gjennom felleskostnadene du allerede betaler, noe som medfører en besparelse på 300-400 kr. pr. måned for hver boenhet!

Dersom dere ønsker flere enn de 20 kanalene som er inkludert, eller mer hastighet på internettet enn de 25/10 Mbps som er inkludert, kan dette kjøpes separat.

Eget brev fra GET om omleggingen legges i postkassene til hver enkelt. Spørsmål om ordningen kan rettes til hvem som helst av oss i styret.

Dagen utleveringen skjer, mandag 12.09.16, vil GET stille med en person pr. blokk kl. 17.00. De arbeider frem til kl. 21.00.

Vi er glad for å kunne presentere en bedre avtale!


Solgte leiligheter i 2016: 
På årets generalforsamling ble det ytret ønske om at vi oppgir beløp leiligheter er solgt for. Dette er ikke informasjon vi sitter på, men siden vi lovet dette skal vi forsøke å følge med.

Mai 2016 - 34E, kr. 1 970 000,-
Mai 2016 - 34H, kr. 2 300 000,-
Juli 2016 - 34H, kr. 2 100 000,-
August 2016 - 34A, kr. 2 600 000,-
Oktober 2016 - 34F, kr. 1 780 000,-

-Styret-

Saker til styret sendes på epost, eller legges i styrets postkasse i oppgang D.
Epost: ovredalenborettslag1@styrerommet.net

Styret består av:
Tittel Navn Oppgang/rolle Telefon
 Styreleder  Grethe C. Holmedal
 oppgang D  997 09 446
Styremedlem  Kristian Bårtvedt
 oppgang D
 907 17 276
 Kasserer  Lin Stokke  oppgang A  980 42 958
Nestleder Jørgen Barth oppgang H 905 52 606
Kontonr 9521.05.60778
Forretningsadresse:
6198 Øvre Dalen Borettslag 1
v/OBOS - StorBergen
Postboks 44 Nygårdstangen
5838 Bergen
Telefon: 55 94 27 00
Telefaks: 55 94 27 01
Epost: obos@obos.no
Fakturaadresse:
6198 ØVRE DALEN BORETTSLAG
v/OBOS
Postboks 6666, St. Olavs plass
0129 Oslo
1


Besøksadresse:
Øvre Dalen Borettslag 1
v/Styret
Conrad Mohrsvei 34 D
5072 Bergen
Epost: ovredalenborettslag1@styrerommet.net
Organisasjonsnummer: 953 665 115